Preekbeurten

Preekbeurten:


Tevens ben ik beschikbaar voor reguliere preekbeurten.


Na een theologie-studie aan de ETA (Evangelische Theologische Academie) heb ik zes jaar Oude Testamentlessen gegeven aan een Bijbelschool (ETS).

 

Zelf ben ik lid van de ABC gemeente: Cama Parousia in Zoetermeer.


Preekonderwerpen:

Avondmaal

1 Cor 11 17-34

En toch is Jezus de enige weg

1 Joh 4 1-10

God, onze toevlucht in heden, verleden en toekomst

1 Sam 7 1-12

De Bijbel, licht op ons pad

2 Tim 3 14-17

We gaan weer op pad!

Deut 1 6-8

Over Het Verbond  (1)

Deut 29 1-3 9-14

Wandel In Heiligheid

Efeze 5 1-20

Wandelen  in het licht

Efeze 5 1-21

Waarom ben ik hier op deze aarde

Ester 4 7-14

Mozes

Exodus 2 1-11

Heilszekerheid

Exodus 19 3-9

Wees een Hemelburger

Gen 4, Fil 3, Luc 4

Advent

Gen 16 vers 7 tm 16

Jozef

Gen 41

Als alles anders loopt

Hand 16 16-25

Over het Verbond (2)

Jer 31 31-34, Luc 22

Bijbelse Gerechtigheid

Jes 58 1-14

God werkt in onze duisternis

Job 1 1-12

Pinksteren

Joel 3 1-5

Over geestelijk voedsel

Joh 6 1-14

Jouw Identiteit

Joh 10 1-3 11-15

Fruit, dat straal je uit

Joh 15 1-10 16

Het Hogepriesterlijk Gebed

Joh 17 1-26

Wat is het doel van JOUW bestaan

Jona

Johannes de Doper

Luc 3 1-16

Over onverhoorde gebeden

Luc 5 12-14

De lessen van de vijgenboom

Luc 13 6-9

De verloren zoon

Luc 15 11-32

Emmaüsgangers (1)

Luc 24 13-35

Emmaüsgangers (2)

Luc 24 13-35

Een ontmoeting met Jezus

Luc 24 33-43

Het geven van tienden

Mal 3 6-12

Tel uw zegening

Marc 10 13-14

Jezus, de zoon van David

Matteus 1 1-16

Het mooiste cadeau

Matteus 1 18-25

Onze Vader

Matteus 6 5-13

Geef ons heden ons dagelijk brood

Matteus 6 9-12

Wij zijn Lichtdragers

Matteus 25 1-13

Over Ootmoed, Trouw en Recht

Micha 4 1-4

Machtiger dan het kwaad

Op 20 1-15

Prettig oud worden

Prediker 12/Jozua 14

Heiliging, de sleutel tot geluk

Psalm 1 1-3

God geeft Een Weg In De Woestijn

Psalm 42 7-12

Vrede

Psalm 42 12

Advent

Psalm 130 5-8, Luc 1

Vrouwe  wijsheid

Spreuken 1 7